Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

796 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Subvencions, ajuts, beques i premis Anticipat de despesa de subvencions per a la paralització temporal de l'activitat pesquera del 2018 a les Illes Balears Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Presentació de sol.licituds Des del 15/10/2018 Fins al 16/11/2018. Tancat

 • Registre i publicacions Pressupost de l'exercici següent i memòria explicativa en matèria de col.legis professionals Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior

  Tràmit : Sol·licitud Obert

 • Registre i publicacions Disposicions deontològiques o d'ordenació de l'exercici professional Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior

  Tràmit : Sol·licitud Obert

 • Registre i publicacions Reglaments de règim interior d'un col.legi professional Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior

  Tràmit : Sol·licitud Obert

 • Acreditacions, Homologacions i Titulacions Sol·licitud per a l'obtenció de la qualificació de professionalitat pesquera Servei d'Ordenació Pesquera

  Tràmit : Sol·licitud Obert

 • Ordenació administrativa Secció General del Registre d'Explotacions Ramaderes de les Illes Balears Direcció General d'Agricultura i Ramaderia

  Tràmit : Baixa Obert Tràmit : Inscripció Obert Tràmit : Canvi de titularitat Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Registre de Transportistes, Contenidors i Mitjans de Transport d'Animals Vius Direcció General d'Agricultura i Ramaderia

  Tràmit : INSCRIPCIÓ Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Autorització per a la primera venda dels productes de la pesca i del marisqueig Servei d'Ordenació Pesquera

  Tràmit : SOL·LICITUD Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Autorització per a l'emmagatzematge de productes pesquers Servei d'Ordenació Pesquera

  Tràmit : SOL·LICITUD Obert

 • Reclamacions, Denúncies i Queixes Reclamacions economicoadministratives Junta Superior d'Hisenda

  Tràmit : Presentació Des del 26/09/2018 Obert