Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

1335 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvencions per a projectes de foment a la igualtat i de lluita contra la violència masclista de l'any 2023 Servei d'Administració i Gestió Pressupostària

  Tràmit : Sol·licitud de subvenció Des del 31/03/2023 Fins al 19/04/2023. Tancat

 • Altres Convocatòria per participar en el Programa Centres Ecoambientals 2023-2024 Servei d'Innovació Educativa

  Tràmit : Sol·licitud de participació Des del 02/05/2023 Fins al 31/05/2023. Tancat Tràmit : Reclamacions a la llista provisional Des del 19/06/2023 Fins al 21/06/2023. Tancat

 • Altres Certificació d'inscripció en el registre de concessions d'aigües superficials Servei de Cens d'Abocaments i Concessions d'Aigües Superficials

  Tràmit : Sol·licitud de certificació Des del 31/03/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes de dinamització de la vida universitària de les Illes Balears per a l'any 2023 Direcció General d'Universitats i Ensenyaments Artístics Superiors

  Tràmit : Sol·licitud d'ajudes Des del 24/03/2023 Fins al 16/06/2023. Tancat

 • Altres Convocatòria de patrocinis per a grans esdeveniments durant l'any 2023 Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB)

  Tràmit : Sol·licitud Des del 05/04/2023 Fins al 01/10/2023. Tancat Tràmit : Millora/Modificació voluntària sol·licitud Des del 05/04/2023 Fins al 01/10/2023. Tancat Tràmit : Esmena a la sol·licitud Des del 05/04/2023 Fins al 31/12/2023. Obert Tràmit : Esmena de la documentació administrativa i/o técnica que acompanya a la sol·licitud Des del 05/04/2023 Fins al 31/12/2023. Obert Tràmit : Confirmació dels acords de la fase de negociació Des del 05/04/2023 Fins al 31/12/2023. Obert Tràmit : Presentació de documentació Justificativa Des del 05/04/2023 Fins al 31/12/2024. Obert Tràmit : Esmena a la justificació Des del 05/04/2023 Fins al 31/12/2024. Obert Tràmit : Desistiment de la sol·licitud Des del 05/04/2023 Fins al 31/12/2024. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvencions per dissenyar i implementar projectes relacionats amb la diversitat sexual i de gènere per erradicar l'LGTBI-fòbia 2023 Direcció General d'Infància, Joventut, Famílies, Igualtat i Diversitat

  Tràmit : Sol·licitud de subvenció 2023 Des del 31/03/2023 Fins al 03/05/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria per participar en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2023-2024 Servei d'Innovació Educativa

  Tràmit : Sol·licitud Des del 31/03/2023 Fins al 05/05/2023. Tancat

 • Infraccions i sancions Sancions en matèria d'habitatge Departament d'Habitatge

  Tràmit : Presentació de denúncies Des del 09/10/2019 Obert Tràmit : Presentació de la documentació requerida per part del Servei d'Inspecció Des del 29/03/2023 Obert Tràmit : Presentació d'al·legacions a l'expedient sancionador. Des del 29/03/2023 Obert Tràmit : Sol·licitud de pagament de la sanció amb descompte Des del 29/03/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvencions per donar suport a la creació dels sectors de les arts escèniques, la música, la literatura, el còmic i la il·lustració, les arts visuals i l'audiovisual de les Illes Balears per a l'any 2023 Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 03/04/2023 Fins al 15/06/2023. Tancat Tràmit : Aportació de documentació Des del 20/06/2023 Fins al 31/12/2023. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes per al finançament de capital circulant en els sectors agrari i pesquer, 2023 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol·licitud d'ajuda i pagament Des del 31/03/2023 Fins al 29/09/2023. Tancat Tràmit : Comunicació de formalització del préstec Des del 31/03/2023 Obert Tràmit : Esmena de la sol.licitud Des del 31/03/2023 Obert Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol.licitud Des del 31/03/2023 Obert Tràmit : Presentació de la documentació Des del 31/03/2023 Obert Tràmit : Al.legacions en tràmit d'audiència Des del 31/03/2023 Obert Tràmit : Desistiment de la sol.licitud o renúncia del dret Des del 31/03/2023 Obert