Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

1322 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Acreditacions, Homologacions i Titulacions Declaració responsable pel manteniment de la solvència econòmica i financera de la classificació empresarial. (persones jurídicas i empresaris individuals inscrits al Registre Mercantil) Junta Consultiva de Contractació Administrativa

  Tràmit : Presentació de la declaració responsable Des del 09/06/2023 Obert

 • Acreditacions, Homologacions i Titulacions Declaració responsable pel manteniment de la solvència econòmica i financera de la classificació empresarial. (Empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil) Junta Consultiva de Contractació Administrativa

  Tràmit : Presentació de la declaració responsable Des del 08/06/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatoria per la dotació d'estris i mobiliari habitatges destinats a víctimes de violència masclista Servei d'Administració i Gestió Pressupostària

  Tràmit : Sol·licitud Des del 19/06/2023 Fins al 01/11/2026. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts per a activitats i despeses de funcionament de les associacions de famílies d'alumnes (AFA), associacions d'alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions Secretaria General

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 01/09/2023 Fins al 30/09/2023. Obert Tràmit : Esmenes Des del 02/10/2023 Fins al 16/10/2023. Tancat Tràmit : Acceptació o renúncia de la subvenció Des del 23/10/2023 Fins al 02/11/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes per a compensar l'increment del gasoil, 2023 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda i pagament Des del 26/05/2023 Fins al 30/06/2023. Tancat Tràmit : Esmena de la sol.licitud Des del 26/05/2023 Obert Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol.licitud Des del 26/05/2023 Obert Tràmit : Presentació de la documentació Des del 26/05/2023 Obert Tràmit : Al.legacions en tràmit d'audiència Des del 26/05/2023 Obert Tràmit : Desistiment de la sol.licitud o renúncia del dret Des del 26/05/2023 Obert

 • Altres Convocatòria del Programa d'Acompanyament Escolar juliol 2023 per als centres docents concertats. Servei d'Innovació Educativa

  Tràmit : Sol·licitud de participació centres docents concertats Des del 05/06/2023 Fins al 18/06/2023. Tancat Tràmit : Sol·licitud d'entrega de documentació PAE - C.Concertats Des del 15/06/2023 Fins al 30/11/2023. Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Atorgament de concessió o autorització de reutilització d'aigües depurades Departament Tècnic de Coordinació

  Tràmit : Sol·licitud Des del 01/06/2023 Obert

 • Comunicacions, informes i declaracions responsables Coeficient reductor de l'edat de jubilació en el sector de la mineria (UDIT-194) Servei de Mines

  Tràmit : Tràmit de sol·licitud d'inici Des del 08/06/2023 Obert Tràmit : Tràmit d'esmena de deficiències Des del 08/06/2023 Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Autorització o revisió d'abocaments per desbordament dels sistemes de sanejament Servei de Cens d'Abocaments i Concessions d'Aigües Superficials

  Tràmit : Sol·licitud d'autorització o revisió Des del 16/06/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria d'ajuts per a compensar les pèrdues de les persones treballadores autònomes que hagin suspès la seva activitat econòmica en l'any 2019 per motiu d'estar en situació de gaudi de la prestació per naixement Direcció General d'Empresa, Autònoms i Comerç

  Tràmit : Sol·licitud Des del 01/07/2023 Fins al 31/07/2023. Tancat