Informació pública de l'estudi d'impacte ambiental i del Projecte d’Ampliació d’activitat de valorització i transferència de residus i estudi d’impacte ambiental de l’Empresa Adalmo, S.L.


D’acord amb la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular i amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, se sotmet a informació pública la sol·licitud d’ADALMO, S.L. (B07047525) d’autorització administrativa del Projecte d’Ampliació d’activitat de valorització i transferència de residus, subjecta a avaluació d’impacte ambiental ordinària.


- Documents

icono_estrella_red.png boib_ca.pdf BOIB, butlletí oficial Núm. 018 - 6 / febrer / 2024

icono_estrella_red.png Estudio_de_impacto_ambiental_del_proyecto.pdf Estudi d'impacte ambiental del projecte

icono_estrella_red.png Proyecto_de_la_instalacion.pdf Projecte de l'instal·lació