REGISTRE DE PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS DE LES ILLES BALEARS


Article 38. Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears

  1. El Registre de Producció i Gestió de Residus de les Illes Balears, que és públic, ha de recollir les dades d’identificació de les persones físiques o jurídiques productores o gestores de residus a les Illes Balears, el motiu del registre o l’autorització administrativa atorgada. El contingut del Registre consta en l’annex 1 d’aquesta llei.
  2. La inscripció en el Registre té efectes declaratius i dóna fe i publicitat davant tercers.
  3. El Govern de les Illes Balears ha de permetre a la ciutadania l’accés a les dades de lliure disposició contingudes en el Registre, principalment a través dels mitjans electrònics.
  4. La inscripció en el Registre dóna lloc a l’assignació del número d’identificació mediambiental (NIMA) a l’entitat, centre o instal·lació registrada, i constitueix la seva identificació com a autoritzat o registrat pel Govern de les Illes Balears als efectes escaients.

Informació d'inscripció al Registre

gestor_icono.png productor_icono.png poseedor_icono_ca.png plraee_icono.png
transportista_icono.png agent_icono_ca.png negociante_icono_ca.png installacions_ca.png
srap_icono.png

 


Consulta del Registre

registre_icono_ca.png


Informació sobre l'aplicació SINGER

singer-logo.png


desc_Boton_SRSC_ca.PNG