Mètodes de votació - Vot presencial

La votació presencial o en mesa s'obre a les 9.00 h del dia de la jornada electoral. El president o presidenta de la mesa inicia la votació amb les paraules "comença la votació" i aquest procés durarà fins a les 20.00 h. Durant aquest període de temps, la mesa ha d'estar formada sempre amb almenys dos dels seus membres.

L'Oficina del Cens Electoral envia a tots els electors una targeta censal en què figura la secció en la qual està censat cada elector o electora i la mesa on li correspon votar, amb l'adreça del col·legi electoral. També es pot consultar a l'ajuntament o directament a les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral quina és la mesa que li correspon segons el seu domicili i on es troba.

L'elector o electora pot portar la seva papereta ja preparada en el seu sobre o bé seleccionar la papereta de vot en el mateix col·legi electoral i introduir-la dins el sobre. Hi ha d'haver paperetes suficients de totes les candidatures a les cabines o prop d'aquestes.

Per preservar el secret de vot, l'elector o electora pot seleccionar la seva papereta a la cabina, si vol. Els electors s'apropen a la mesa d'un en un, personalment i amb el seu vot ja preparat. Només en cas d'incapacitat física, l'elector o electora pot ser acompanyat per una altra persona perquè l'assisteixi.

Una vegada que arribi a la mesa, l'elector o electora comunicarà el seu nom i llinatges al president o presidenta i justificarà la seva identitat, exhibint l'original del document nacional d'identitat (DNI), passaport o permís de conduir, en el qual aparegui la fotografia de la persona titular, inclús per l'aplicació per a móbils miDGT. Aquests documents tenen validesa per a aquest efecte i fins i tot, encara que estiguin caducats, es permet acreditar la identitat del votant sense cap objecció. En el cas de sorgir algun dubte sobre aquesta identitat, la mesa decidirà si l'accepta o no per majoria dels seus membres.

En els cas dels estrangers, la identitat es justificarà amb la targeta de residència.

Identificat l'elector o electora, els membres de la mesa comprovaran la seva inscripció en el cens i també que no hagi votat ja ni hagi sol·licitat el vot per correu. Una vegada fetes aquestes comprovacions, l'elector o electora lliurarà de la seva mà el sobre de votació tancat al president o presidenta. El president o presidenta, sense ocultar el sobre a la vista del públic, dirà en veu alta el nom de l'elector o electora i, afegint l'expressió "vota", lliurarà el sobre o sobres a l'elector o electora, que els dipositarà a l'urna o urnes.