Torna

Processos Electorals

Preguntes Freqüents - Apoderats

Què són els apoderats?

Els apoderats tenen la representació de les candidatures en els actes i les operacions electorals.

Poden ser apoderats els ciutadans majors d'edat que estiguin en ple ús dels seus drets civils i polítics.

 

Quines són les funcions dels apoderats?

Els apoderats poden:

a)     Accedir lliurement a tots els locals electorals.

b)     Examinar el desenvolupament de les operacions de vot i escrutini.

c)      Formular reclamacions i protestes.

d)     Demanar certificats prevists en la legislació electoral i demanar una còpia de l'acta de constitució de la mesa.

A més, si no hi ha interventors de la seva candidatura, poden participar en les deliberacions de la mesa amb veu i sense vot.

Els apoderats voten en la mesa en què figuren inscrits en el cens electoral.

 

Quins emblemes poden portar els apoderats?

De la candidatura que representen, els apoderats poden portar-ne emblemes i adhesius que contenguin la denominació, les sigles i el símbol juntament amb l'expressió "apoderat", però només amb la finalitat d'identificar qui exerceix aquesta funció i no de realitzar campanya electoral.