Mètodes de votació - Vot per correu de malalts i discapacitats

En el cas de les persones que per malaltia o discapacitat no puguin acudir a una oficina de Correus i sol·licitar personalment el vot per correu, la sol·licitud d'inscripció en el cens la pot fer en nom de l'elector o electora una altra persona.

Aquesta persona ha d'estar autoritzada notarialment o consolarment mitjançant un document que s'estendrà individualment en relació amb cada elector o electora. No es poden incloure diferents electors, ni una persona pot representar més d'un elector o electora.

A continuació se segueix el mateix procediment previst per al vot per correu, si bé les actuacions de Correus es faran amb l'apoderat o apoderada de la persona malalta o discapacitada.