Torna

Processos Electorals

Eleccions 2019 al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars

Vídeos informatius del procés electoral

Qui pot votar
Comprovar les dades del cens
FINS AL 15 D'ABRIL
Com votar si ets temporalment a l'estranger
SOL·LICITUDS FINS AL 27 D'ABRIL
Com votar si ets una persona amb una discapacitat visual igual o superior al 33%
SOL·LICITUDS FINS AL 29 D'ABRIL
Com votar si resideixes a l'estranger
SOL·LICITUDS FINS AL 27 D'ABRIL
Com votar per correu
SOL·LICITUDS FINS AL 16 DE MAIG

La JEC amplia el termini per a la votació per correu  fins a les 14 hores del dia 24 de maig, a les Oficines de Correus.
Com votar el dia de les eleccions
26 DE MAIG
Urnes i paperetes
26 DE MAIG