Torna

Processos Electorals

desc_cens electoral català 2.png

BOIB

Ministerio del Interior

Junta Electoral Central

Junta Electoral Parlament Illes Balears

IBESTAT

Parlament de les Illes Balears

Consell Insular de Mallorca

Consell Insular de Menorca

Consell Insular d'Eivissa

Consell Insular de Formentera

desc_mesa_electoral.jpg

Meses electorals - Informació pràctica

Preguntes freqüents

Aclariments més comuns

Legislació electoral i democràcia participativa de les Illes Balears

COM S'OBTENEN

EL RESULTATS

PROVISIONALS ?

ACTUALITAT 

Publicacions

26/06/2023 Resolució de rectificació d’errades en la resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de dia 5 d’abril de 2023 per la qual es dona publicitat als mitjans documentals que s’han d’utilitzar en les eleccions a l’entitat local menor de Palmanyola
21/06/2023 JUNTA ELECTORAL DE LES ILLES BALEARS - Proclamació de conselleres i conselleres electes del Consell Insular de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa
13/06/2023 JUNTA ELECTORAL DE LES ILLES BALEARS: Proclamació dels diputats i diputades electes del Parlament de les Illes Balears
12/06/2023 Instrucció 5/2023, de 8 de juny, de la Junta Electoral Central, sobre la interpretació de l'article 73.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, pel que fa a l'exigència de la identificació personal de l'elector en el lliurament de la documentació del vot per correspondència a les oficines de Correus.
23/05/2023 AMPLIACIÓ DE TERMINIS: VOT PER CORREU fins dia 25 de maig de 2023 - Acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) de 18 de mayo de 2023
16/05/2023 Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball relativa a l’horari laboral per facilitar l’exercici del dret al vot dels treballadors el proper 28 de maig de 2023, dia en què es celebren eleccions locals, autonòmiques i als consells insulars en l’àmbit de les Illes Balears
11/05/2023 Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'informa dels termes de l'Acord entre l'Administració General de l'Estat i de la Comunitat Autònoma relatiu a les quanties i als criteris de les retribucions que han de percebre els representants de l’Administració en les eleccions del dia 28 de maig de 2023
09/05/2023 Resolució de 3 de maig de 2023, del president de la Junta Electoral de les Illes Balears, per la qual es fa pública la “Proposta dels Plans de cobertura de la campanya electoral” per a les eleccions autonòmiques (Parlament i consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa) del proper 28 de maig, relatius a IB3 Televisió i IB3 Radio
09/05/2023 Resolució de 3 de maig de 2023, del president de la Junta Electoral de les Illes Balears, per la qual es fa pública la “Proposta dels Plans de cobertura de la campanya electoral” per a les eleccions autonòmiques (Parlament i consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa) del proper 28 de maig, relatius a TVE a les Illes Balears i RNE a les Illes Balears
02/05/2023 Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’adopten les mesures necessàries per facilitar l’exercici del dret a vot i la participació als processos electorals del dia 28 de maig del 2023, del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

             

Totes les publicacions