Servei de Telecomunicacions: Telecomunicacions

Regulació i administració de les competències en telecomunicacions

  • 76 mesures electromagnètiques l'any 2007.

           Són mesuraments per a controlar el nivell d'emissions electromagnètiques       de les antenes de telefonia mòbil. Aquest és un servei gratuït a disposició       de les comunitats de veïns, ajuntaments i altres entitats i ciutadans de les       Illes Balears que considerin oportú fer-ne un ús.

Sol·licitar una mesura
Informació sobre salut i electromagnetisme

  • 99 concessions de FM.
  • 44 concessions de TDT..
  • 28 locals .
  • 12 insulars (6 públiques i 6 privades).
  • 4 autonòmiques (2 públiques i 2 privades).