Torna

Direcció General de Simplificació Administrativa, Modernització i Administració Digital

Servei del Centre de Procés de Dades i Xarxa: Serveis de Connectivitat

 • Connexió de noves màquines a la xarxa CAIB
  Per al seu correcte funcionament, els esmentats ordinadors hauran d'estar inventariats per part de l'àrea de Seguretat del CPD. En el procés d'inventari es reserva per a l'equip una direccióúnica i un nom a la xarxa per connectar-se amb tots els serveis oferts.

   

  Així mateix, per part del personal tècnic, s'han d'instal·lar determinats paquets i programes. Vostè, com usuari, també necessitarà un compte o identificació que ha de conèixer i que consisteix en un usuari i una contrasenya.

 • Accés a Internet
  Conscients de la importància creixent de disposar d'accés a Internet, eina valuosíssima i fins i tot imprescindible per a molts llocs de treball, el CPD ofereix aquest servei, essent possible activar-ho o denegar-ho partint de l'usuari o bé a la máquina.

  Consells de seguretat en Internet