La DGSAMAD: Infraestructures

 • Centre de Procés de Dades
        90 servidors – Linux, Windows, Solaris, AIX, AS400
        16 instàncies ORACLE
        600 GB de dades
        200 aplicacions departamentals
        6 aplicacions corporatives
 • Parc Informàtic
        5957 PC’s
        604 NC’s
        476 impressores en xarxa
        8.427 usuaris
 • La Xarxa Corporativa
        És l'element bàsic que permet donar l'accés als serveis del CPD al conjunt d'usuaris connectats.