Torna

Direcció General de Modernització i Administració Digital

La DGMAD: Estàndards de desenvolupament

Per a desenvolupar sistemes d'informació per al Govern de les Illes Balears o els seus organismes és necessari adequar-se als següents documents d'estandarització, i en cas de dubtes, consultar-ho sempre abans amb la Direcció General de Modernització i Administració Digital mitjançant el correu electrònic suport@caib.es.

Documents d'estàndards

Estndards d'implantacio Estàndards d'implantació d'aplicacions (v9.5 3/12/2020)

Estandards BBDD.pdf Estàndards de base de dades (v9.5 3/12/2020)

Estandards J2EE.pdf Estàndards Jakarta EE (v9.11 07/07/2023)

PDF Estàndards en disseny i administració d'Helium (v4.0 4/12/2020)

(CAT) Estàndards Guia de configuració entorn desenvolupament v9.0.pdf Estàndards de disseny per a les aplicacions web del GOIB (v1.1 21/01/2020)

<Accedir a la versió anterior dels estàndards>


Guies i utilitats

Esquema d'integració d'una aplicació departamental amb les eines d'administració electrònica

Estandards BBDD.pdf Catàleg de serveis i utilitats per a desenvolupadors (v9.12 12/05/2023)

(CAT) Integració ’aplicacions amb Arxiu.pdf Guia d'Integració d'aplicacions amb Arxiu (v1.8 16/01/2023)

(CAT) Estàndards Guia de configuració entorn desenvolupament v9.0.pdf Guia de configuració de l'entorn de desenvolupament (v9.6 8/9/2022)

(CAT) Estàndards Guia de configuració entorn desenvolupament v9.0.pdf Guia de migració SVN-Git (v1.1 14/04/2020)

Arxiu Compres Plantilla per a aplicacions web públiques

ODT Quadern de càrrega.odt

ODT Document d'inici de projecte.doc


Projecte base

Es posa a la disposició dels desenvolupadors un projecte d'exemple amb tota la tecnologia, frameworks, estructura de projecte, etc. que s'especifiquen en els estàndards de desenvolupament d'aplicacions del GOIB.

El projecte es posa a disposició a manera de guia per al desenvolupador, no amb l'objectiu de convertir-se en una plantilla d'obligat compliment en el desenvolupament d'aplicacions.

Què es pot trobar en el Projecte Base?

  • Exemple d'estructura de mòduls i submòduls Maven.
  • Exemple d'empaquetament i estructura resultant esperada.
  • Exemples de nomenclatura de classes, paquets, mètodes, tests, etc..
  • Exemple d'aplicació seguint l'especificació Java EE 8.
  • Exemple de publicació de serveis REST amb JAX-RS (inclòs en Java EE des de Java EE 6).
  • Exemple de publicació de documentació de API REST amb Swagger i Swagger-UI.
  • Clients d’integració amb les principals aplicacions d’administració electrònica del GOIB.


Per a més informació, consultar el següent document

(CAT) Estàndards Guia de configuració entorn desenvolupament v9.0.pdf Projecte Base (v2.0 19/01/2021)