Servei del Centre de Procés de Dades i Xarxa: Xarxa Corporativa

Gestionada conjuntament pels distints serveis de la DGEDSA, la xarxa corporativa del Govern de les Illes Balears connecta entre sí tots els seus centres principals, seus de conselleries i organismes, i s'estén també als centres educatius i sanitaris.

 • Xarxa integrada de dades, veu i vídeo
 • Tecnologia de transmissió
        Xarxa pròpia amb tecnologia ATM
        Velocitat de transmissió: 155 Mbps
        Enllaços inter-illes (Mallorca amb Menorca i Eivissa) també a 155 Mbps.
        3 Radioenllaços
        Extensió capilar amb ADSL privada a 4 Mbps.
        Sortida Internet en procés d’ampliació fins a 34 Mbps.
 • Extensió de la xarxa
        105 Km de fibra òptica
        52 nodes principals connectats per ATM
        Més de 30 edificis oficials i 8 hospitals connectats a Mallorca
        ADSL de xarxa pròpia per a 263 dependències
 • Xarxa privada de veu
        870 telèfons mòbils
        33 centraletes integrades
        + de 5.000 extensions i uns 3.000 números públics
        9 primaris de telefonia fixa
        2 primaris de telefonia mòbil
        3 enllaços externs amb empreses públiques o entitats autònomes
 • Centre d'operacions de xarxa
        Monitorització de nivells de rendiment en temps real
        Detecció d'incidències
        Gestió de congestions