Servei del Centre de Procés de Dades i Xarxa: Serveis Bàsics

 • Comptes d'usuari
  Cada usuari de la xarxa de la CAIB disposa d'un compte d'usuari particular, i adaptat en funció de les necessitats del seu lloc de treball. Entre altres particularitats, l'esmentat compte estableix a quin grup de treball ( direcció general, etc. ) està adscrit l'usuari, i per tant, a quin espai en disc de grup podrà accedir.

  Tots els comptes d'usuari estàn protegits mitjançant una contrassenya, personal i intransferible, de la qual l'únic responsable és el propi usuari, i que ha de complir una sèrie de regles perquè sigui vàlida.

  Els usuaris de la xarxa de la CAIB reben multitud de serveis i recursos informàtics, amb freqüència d'un cost econòmic considerable, i a canvi, han de comprometre's a utilitzar-los de la manera més eficaç i segura possible, així com respectar les normes de comportament establertes.

    Per sol·licitar un compte d'usuari, empleni el formulari.

 

 • Espai en disc ( individual i de grup )
  El CPD assigna espai en disc tant a nivell personal (unitat H:, inicial de la paraula anglesa Home, "casa") com a nivell de grup de treball ( unitat G: ), així mateix es disposa d'una unitat comú d'aplicacions (P:)

  Amb l'objectiu d'un millor aprofitament dels recursos disponibles, tant l'espai en disc individual com de grup disposa d'unes quotes màximes d'ocupació ( per defecte, a les unitats H: s'estableix a 100 MB ), per tant, és responsabilitat dels usuaris mantenir-les al nivell d'ocupació més baix possible, utilitzant per això les eines de compressió disponibles.

  Aquest espai en disc MAI ha d'utilitzar-se per guardar documents obsolets, instal·lacions de programes, fitxers de so, pel·lícules, etc. ja que d'ells sempre poden fer-se còpies a CD. És d'utilizació per a dades exclusivament.

  Tot l'espai en disc ofertat pel CPD es troba protegit per còpies de seguretat diàries.

 • Correu electrònic
  El CPD és conscient que avui en dia el sistema més utilitzat per a l'enviament i recepció d'informació és el correu electrònic, tant a nivell intern com en les relacions amb l'exterior, per tant, l' ofereix com un servei bàsic a la seva comunitat d'usuaris.
  L'accés a l'esmentat correu es pot efectuar bé via WEB a través de la direcció  http://correu.caib.es,  o bé mitjançant un client de correu Lotus Notes.

Manual per a la lectura del correu vía Web

Manual per a la lectura del correu vía Lotus Notes

 

 • Ofimàtica
  Les eines ofimàtiques que actualment ofereix el CPD són les incloses en el paquet Microsoft Office 97:

 Word 97 · Tractament de textos
 Acces 97 · Base de dades
 Excel 97 · Full de càlcul
 PowerPoint 97 · Creació de presentacions
 Outlook 97 · Client de correu

 • Atenció a l'usuari (HelpDesk)
  El CPD posa a disposició dels seus usuaris un servei de resolució d'incidències informàtiques, també anomenat HelpDesk, composat per tretze operadors. És el responsable de resoldre les incidències de primer nivell, i escalar a l'àrea de Tècnica de Sistemes o a la d'Administració i Suport les incidències de segon nivell.

  Podeu contactar amb el HelpDesk:

  Trucant al 77070
  Enviant una petició per Fax al 84149
  Enviant correu a suport@caib.es

 

 • Assistència tècnica in situ
  Per aquells casos en els quals no sigui suficient l'assistència remota, i el servei informàtic propi no tingui disponibilitat per atendre'ls, existeix un equip composat per sis tècnics que es desplaçarà fins al lloc de la incidència.