Torna

Suport informàtic

Suport tècnic 971 1 77070 Logotip Suport

 

Posam al vostre abast els models de PINFO més usuals, amb l'objectiu d'homogeneïtzar tot el conjunt de peticions informàtiques que ens arriben via FAX o bé per correu electrònic.

 

Document Utilitat
PINFO.pdf PINFO Formulari estàndard per a efectuar peticions informàtiques
PINFO MASSIU.pdf PINFO MASSIU Formulari per a efectuar peticions massives d'assignació o revocació de permisos
Accés FW.pdf Accés FW Peticions de modificació del tallafocs corporatiu

PINFO MAQUINA.pdf PINFO MÀQUINES

Formulari per efectuar peticions de màquines a la xarxa corporativa
Accés CAIB a SARA.pdf Accés CAIB a SARA Peticions d'accés a la xarxa interadministrativa SARA
Accés ADMLOC a SARA.pdf Accés ADMLOC a SARA Peticions d'accés a la xarxa SARA per a Administracions Locals
Accés SARA a CAIB.pdf Accés SARA a CAIB Peticions d'accés des de la xarxa interadministrativa SARA
InscripcioRegistreAplicacions.pdf Sol·licitud d'Inscripció al Registre d'Aplicacions Peticions per a inserir i modificar el registre d'aplicacions
Editor de Text Administrador de Seguretat Organitzatiu Annex a la sol·licitud d'inscripció al registre d'aplicacions per a afegir administradors addicionals
Acces remot via VPN - Empresa externa.pdf Acces remot via VPN - Empresa externa Petició d'accés remot via VPN - Empresa externa