Servei de Seguretat: Estructura i Funcions

El servei de seguretat té com a objectiu organitzar i coordinar els esforços encaminats a millorar la disponibilitat, la confidencialitat, la integritat i traçabilitat de la informació. Aquests objectius són aconseguits amb tres tipus d'iniciatives: iniciatives tècniques, iniciatives legals i procedimentals i auditoria informàtica.

Com a projectes clau dins del servei es troben:

  • Implantació de l'Esquema Nacional de Seguretat.
  • Implantació de firma electrònica i serveis de certificació digital.
  • Aplicació de mesures preventives per a la propagació de software no desitjat.
  • Aplicació de mesures preventives per a la navegació segura per Internet.