Servei de Telecomunicacions: Serveis Bàsics

El servei de comunicació i ràdio administra directament:

  • 13 emplaçaments de difusió de tv-ràdio, cobertura a més del 80% de la població balear.
  • Xarxa privada de veu:
          - 870 telèfons mòbils.
          - 33 centraletes integrades, amb més de 5.000 extensions i entre 2.000 i 3.000       números públics, apart de les línies del Govern no integrades a la xarxa privada       virtual de veu.
          - 9 primaris de telefonia fixa, 2 primaris de telefonia mòbil, 3 enllacós externs amb empreses públiques o entitats autònomes.
  • El serveis d’enviament i recepció de SMS/MMS multiaplicació, juntament amb l’aplicació d’enviament de la tarificació de cada mòbil del Govern via SMS.
  • El servidor de tarificació de la xarxa privada de veu.
Antenes