Servei de Telecomunicacions: Projectes

S’està realitzant el projecte de aplicació multimissatgeria, de tal forma que es puguin incorporar als serveis de la DGEDSA, sistemes de VoIP, missatgeria unificada de veu, sistemes avançats tipus IVR, etc.

Pla director sectorial de telecomunicacions (Versió estesa / versió reduïda)

Pla de cobertura del senyal de radiodifusió per a la illa de Formentera; nou emissor a Sa Talaiassa