Servei del Centre de Procés de Dades i Xarxa: Estructura i Funcions

El Centre de Procés de Dades (d'ara endavant CPD) és el Servei de la Direcció General d'Estratègia Digital i Simplificació Administrativa encarregat de proporcionar accés a les noves tecnologies de la informació a tota la comunitat d'usuaris del Govern de les Illes Balears, essent responsable, per tant, del següent:

 • Planificació a mig i llarg termini de l'arquitectura de sistemes del Govern
 • Organització i manteniment dels sistemes d'informació que constitueixen la plataforma tecnològica que permet la gestió del Govern
 • Assessorament a conselleries i organismes del Govern en la implantació de nous sistemes d'informació, planificació de necessitats d'infrastructures, etc.
file

Per a fer-ho s’estructura en tres àrees, que realitzen les següents funcions específiques:

L'Àrea de Seguretat, Backup i Explotació

S'ocupa de:

 • Manté els comptes d'usuaris Intranet i AS/400 (altes, baixes i canvis de grup de treball).
 • Manté l'inventari d'estacions de treball i impressores (assignació d'adreces IP).
 • Manté els àlias de correu i llistes de distribució.
 • Gestiona els permisos de seguretat associats a usuari (carpetes d'accés restringit, accés a unitats locals, Internet, Extranet Corporativa ).
 • Gestiona el Sistema d'Atenció a Incidències i el HelpDesk.
 • Manté el sistema tallafocs.
 • Gestiona les còpies de seguretat diàries, i les possibles recuperacions de dades.

L'Àrea de Tècnica de Sistemes i Infraestructures

Encarregada de:

 • Administració de servidors (actualment uns 90). Plataformes Windows, Linux, Solaris, AIX, OS/400.
 • Administració de SAN (Storage Array Network).
 • Gestió de NCs (Network Computers).
 • Gestió de Gateways SNA.
 • Monitorització de serveis de xarxa.
 • Resolució d'incidències de segon nivell.
 • Gestió d'infraestructures del CPD: instal·lació elèctrica, SAI, generador, aire condicionat, sistemes antiincendis.
 • Gestió dels següents serveis: correu electrònic, antivirus corporatiu, traductor automàtico de català, servidors de fitxers i impressores.
file file file

L'Àrea d'Administració i Suport

S'ocupa de:

 • Administració de bases de dades Oracle: programari de base, gestió d'espai, seguretat, monitorització del rendiment i còpies de seguretat.
 • Administració de servidors d'aplicació Weblogic i JBoss.
 • Definició d'estàndards de desenvolupament, control de qualitat i instal·lació d'aplicacions client/servidor i J2EE en producció.
 • Administració de la plataforma del sistema econòmic/financer corporatiu (SAP).
 • Administració de servidors Lotus Domino: correu electrònic i bases de dades documentals.
 • Gestió del Sistema d'Informació de l'Atenció Primària (SIAP): 40 centres de salut connectats, 1.140 usuaris.
 • Resolució d'incidències de segon nivell.