Torna

Portal Consum

 

Xarxa d'oficines

Pots acudir a fer les teves consultes, queixes o reclamacions:

A les oficines d’atenció i informació al consumidor de la Direcció General de Consum

Mallorca
Seu central Direcció General de Consum
C/ de Jesús, 38 A
07010 Palma
Tel. 971 17 79 79 / 971 17 73 83
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores.
go.gifSistema de cita prèvia obligatòria

Menorca
Centre Insular de Menorca
Av. de Josep M. Quadrado, 17
07703 Maó
Tel. 971 17 73 33
Horari d’atenció al públic: de dilluns a dimecres, de 9.00 a 14.00 hores.
go.gifSistema de cita prèvia obligatòria

Eivissa- Formentera
Centre Insular d’Eivissa i Formentera
Via Romana, 81
07800 Eivissa
Tel. 971 17 70 67
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores.
go.gifSistema de cita prèvia obligatòria

A les oficines municipals d’informació al consumidor (OMIC)

Als Ajuntaments adherits al programa “Consum a ca teva
 
En virtut del programa “Consum a ca teva”, pots formular les teves reclamacions en el teu ajuntament si hi està adherit. La Conselleria de Salut i el teu ajuntament han unit esforços per establir una via de col·laboració àgil i eficaç en benefici dels consumidors i usuaris, mitjançant la posada en marxa del programa “Consum a ca teva”.
La intenció és acostar-se al ciutadà per oferir-li la possibilitat d’exercir els seus drets com a consumidor, per evitar costs de temps i desplaçaments innecessaris en la interposició d’una eventual reclamació en matèria de consum.
Vegeu llista d’ajuntaments adherits al programa “Consum a ca teva”

Als llocs i en la forma que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

CONSUM A CA TEVA

Vols exercir els teus drets des de ca teva?

La Conselleria de Salut i el teu ajuntament han unit esforços per establir una via de col·laboració àgil i eficaç en benefici dels consumidors i usuaris, mitjançant la posada en marxa del programa “Consum a Ca Teva”.
La intenció és acostar-se al ciutadà per oferir-li la possibilitat d'exercir els seus drets com a consumidor, per evitar costos de temps i desplaçaments innecessaris en la interposició d'una eventual reclamació en matèria de consum.

Qui pot reclamar?

Les persones actuam com a consumidors i usuaris quan, com a destinataris finals adquirim, disfrutam o utilitzam productes, béns o serveis per al nostre consum o ús personal, familiar o col·lectiu, sempre que el proveïdor sigui una empresa, un professional o la pròpia Administració pública, en el darrer cas s'exigeix que aquesta presti un servei o subministri un bé respecte del qual s'exigeix un preu.

Quan puc reclamar?

Quan consideris que no s'han respectat els teus drets com a consumidor, o que has sofert algun perjudici com a conseqüència de l'adquisició o utilització de béns, productes i serveis. Llavors només has d'acudir al teu Ajuntament i demanar un full de reclamacions. L'Ajuntament remetrà la teva reclamació a la Direcció General de Consum, on es tramitarà segons procedeixi en cada cas.

Com reclam?

A l'efecte de garantir que els fulls de reclamacions es complimentin i presentin de forma adequada és important conèixer dues qüestions bàsiques:

  • Com a consumidor, en defensa dels teus drets i interessos, pots interposar reclamacions i denúncies. La diferència entre un cas i l'altre és:

Reclamació : quan, patint d'unes circumstàncies que ho justifiquin, exigeixis una actuació concreta per part de l'empresa (canvi d'un bé per un altre, devolució dels diners, reparació d'un producte… etc).

Denúncia: Quan no pretenguis ser compensat en els teus béns i/o drets, ni exigeixis cap actuació concreta per part de l'empresa. La seva finalitat és fer partícip a l'administració d'uns fets que puguin constituir una infracció en matèria de consum per a que aquesta adopti les mesures que siguin pertinents.

  • Amb l'objectiu d'agilitar la posterior tramitació dels expedients, és molt important que adjuntis al full de la reclamació: la factura, el tiquet de compra o qualsevol altre documentació que doni suport a les teves pretensions i provi els fets que descrius.

On puc informar-me?

En el teu municipi es realitzaran campanyes informatives organitzades per la Direcció General de Consum: conferències, taules rodones, xerrades o publicacions sobre qüestions rellevants en matèria de consum. L'Ajuntament informarà sobre els llocs i dates en què es faran aquests actes.