Torna

Portal Consum

 

Beneficis de la coregulació

PER A LES ASSOCIACIONS EMPRESARIALS

Permet l'autocontrol de l'activitat desenvolupada per part dels empresaris i implica l'adopció voluntària d'una sèrie de compromisos de millora contínua, contribuint a elevar el nivell de qualitat i seguretat legalment establerts i millorar la imatge dels seus establiments, diferenciant-se de la competència.


PER ALS CONSUMIDORS I USUARIS

El compliment de la Coregulació per part dels empresaris i comerciants, a lh'ora que suposa una millora dels serveis prestats als seus clients, contribueix a augmentar el nivell de satisfacció i confiança d'aquests, garantint la protecció dels seus drets.

PER A L'ADMINISTRACIÓ

Constitueix un procediment eficaç per a garantir la defensa dels consumidors i usuaris, la seva seguretat i els legítims interessos econòmics dels mateixos, en facilitar el compliment de la legislació aplicable als diferents sectors comercials, contribuint a la seva autorregulació, i promoure la participació de les associacions empresarials i de consumidors.