Torna

Portal Consum

 

Codi de bones pràctiques

Què és?

És un document dirigit als empresaris en el qual es recullen les condicions i requisits legals que han de complir els seus establiments, a fi de garantir la qualitat i seguretat dels productes i serveis posats a la disposició dels consumidors i usuaris. També inclou una sèrie de compromisos d'actuació que excedeixen del contingut de la llei, que tenen com a finalitat satisfer les necessitats i expectatives dels clients.

Els codis de bones pràctiques, a més de configurar-se com a instruments d'autocontrol per a les empreses, contribueixen a l'autorregulació de cada sector comercial, empresarial i/o professional.

Així doncs, l'objectiu d'aquest codi és donar resposta als possibles conflictes entre les parts actuants en el mercat.

 

Què conté?

Sense perjudici de l'obligat compliment de tota la normativa aplicable a cada sector empresarial, comercial i/o professional, els codis podran contenir una relació de bones pràctiques en matèria de:

 • Garantia de qualitat
 • Normalització
 • Garanties mediambientals
 • Serveis de control
 • Condicions de garantia o de post-venda
 • Resolució de reclamacions, a través del Sistema Arbitral de Consum o altres vies extrajudicials.
 • Qualsevol altra pràctica beneficiosa per als consumidors

Principis que regeixen el codi de bones pràctiques

 1. Principi d'independència
 2. Principi de respecte a les normes de la lliure competència
 3. Principi de sostenibilitat
 4. Principi d'establiment d'estàndards de servei
 5. Principi de compromís de qualitat
 6. Principi de dignificació de la subcontractació
 7. Principi de compliment de les normes laborals i mercantils
 8. Principi de cobertura de riscos i responsabilitats
 9. Principi de respecte al medi ambient
 10. Principi de compliment dels criteris de prevenció de riscos laborals, salubritat i seguretat
 11. Principi de transparència
 12. Principi de confidencialitat
 13. Principi d'autocontrol