Campanyes de promoció per a un consum responsable

 

DISFRUTE DE UNAS VACACIONES RESPONSABLES

Si está planeando un viaje de vacaciones, ocio o turismo, tenga en cuenta que...

LLOGUER DE VEHICLES
Consum al teu costat

Com hem arribat fins  aquí?
Què hem fet?
Què hem pensat fer?

Per analitzar les irregularitats que, de manera reiterada, afecten el sector, l’any 2015 es va crear un grup de treball liderat pel Regne Unit al si del Comitè de Cooperació per a la Protecció del Consumidor.

   MISTERY SHOPPING
   És una campanya de la Direcció General de Consum que es fa a través d'Internet, per tal de comprovar si es respecten els drets dels consumidors, i consisteix a revisar la web de les empreses i a verificar la compra i la devolució del producte.
   VIU UN INTERNET SEGUR
   Amb aquest objectiu, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) i Google presenten aquesta iniciativa per promoure una major conscienciació entre els usuaris sobre la seva seguretat i la seva privacitat a Internet.
   TU DECIDEIXES EN INTERNET
   CAMPANYA MUNDIAL DE CONSCIENCIACIÓ SOBRE CÀPSULES DE DETERGENT LÍQUID
   Anualment, més de 16.000 persones al món (principalment nens) es van exposar a substàncies químiques presents en les càpsules de detergent líquid.
   PILES DE BOTÓ
   L’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició adverteix sobre el perill d’ingesta accidental d’aquests productes
   GUIA PRÀCTICA SOBRE ESTALVI I INVERSIÓ
   Amb aquesta Guia CEACCU pretén donar unes breus indicacions perquè els consumidors que poden destinar part de la seva renda a estalviar o invertir ho facin tenint uns coneixements mínims sobre els productes que les entitats bancàries poden oferir...
   CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS
   Al BOE del 13 d'abril de 2013 es va publicar el Reial Decret 235/2013, de 5 de Abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis, que ve de la transposició de la Directiva 2002/91/CE, posteriorment modificada per la Directiva 2010/31/UE, relativa a l'eficiència energètica dels edificis.
   TARGETA SANITÀRIA EUROPEA
   Es tracta d'una targeta gratuïta que permet accedir a l'atenció sanitària pública -necessària per motius metges- durant una estada temporal en qualsevol dels 28 Estats membres de la UE.
   ASSISTÈNCIA SANITÀRIA TRANSFRONTERERA
   Les polítiques sanitàries i els règims de salut de la Unió Europea estan cada vegada més interconnectats.
   EMPRESES INSTAL·LADORES, MANTENIDORES I TALLERS HABILITATS
   En aquesta pàgina, podeu consultar les dades dels organismes de control, verificadors i entitats de formació, així com les de les empreses instal·ladores, mantenidores, tallers habilitats, laboratoris de vehicles històrics i estacions d'ITV.
   LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES: POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA USTED
   Guía práctica sobre las directrices de Naciones Unidas de protección al consumidor.
   ÒRGAN DE CONTROL DE CLÀUSULES ABUSIVES
   ¡PROTEGE TUS OJOS DEL SOL!
   Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social