Què és la coregulació?

La Conselleria de Salut i la Direcció General de Prestacions, Farmàcia i Consum adreçam els nostres esforços a millorar la confiança dels consumidors, tot cercant enfortir la seguretat dels mercats. Consideram que la Coregulació és un dels elements que permeten apuntalar aquesta confiança, especialment en moments d'incertesa.

La nostra administració pretén seguir fiançant aquesta actitud, per la via de posar en valor els sectors empresarials que es mostren transparents davant dels consumidors i que fan del respecte dels drets d'aquests un valor afegit. La posada en valor de la tasca d'aquest sectors empresarials és especialment transcendent, ja que la seva actitud suposa una garantia, a l'hora de triar, per als consumidors.

L'administració de Consum, a partir dels acords presos pel Consell de Consum de les Illes Balears, concedeix cada any uns distintius honorífics que acrediten l'assumpció d'un Codi de Bones Pràctiques per part de les associacions patronals i les empreses. Els guardons s'atorguen en tres categories - Or, Plata i Bronze- per a distingir els projectes especialment rellevants. Igualment,es lliuren diplomes de participació a totes les entitats que es presentin a la convocatòria i elaborin el seu codi d'ètica empresarial.

La Coregulació pretén, doncs, sumar els esforços de les patronals empresarials i els de les associacions de consumidors i usuaris als de l'administració de Consum, amb la finalitat de generar un espai de competència lleial entre les parts, restablint l'equilibri en les relacions entre els actors del mercat: consumidors i empreses.