Torna

Portal Consum

 
Informació sobre DENTIX

  Vitaldent preveu haver contactat l’1 de juny amb tots els pacients de Dentix

  Informació d'interès per als pacients amb tractaments paralitzats per Dentix

  Vitaldent adquireix 76 clíniques Dentix i es compromet a donar solució als pacients que tenen els tractaments paralitzats

lazo_pdf.gif  Demà a les 15h al Parlament de les Illes Balears a la Comissió de Salut: Proposició no de Llei relativa a la necessitat de modificar la legislació en matèria dels tractaments dentals. RGE núm. 15977/20, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, pel procediment d'urgència.

Ho podràs veure en directe pel Canal Parlament http://www.parlamentib.es/

  DENTIX torna a obrir part de les seves clíniques a nivell nacional amb l'objectiu de reprendre l'activitat i finalitzar els tractaments pendents. Podeu consultar aquí les clíniques obertes.

lazo_pdf.gif  Comunicat oficial de l'administració concursal de DENTIX

lazo_pdf.gif  Nota informativa sobre els drets que assisteixen als usuaris davant la situació concursal de la mercantil Dentoestetic Centro de Salud y Estética Dental SL (DENTIX) (4a actualització 20/01/2021)

  Formulari de comunicació del deute a ACCOUNT CONTROLIUS & AEQUITAS ADMINISTRADORES CONCURSALES SLP

lazo_pdf.gif  Publicació al BOE de la interlocutòria del Jutjat del Mercantil Nº 2 de Madrid sobre el concurs de creditors de l'empresa DENTIX

Reunió de @IBConsum i Sabadell Consumer per tractar de #Dentix i la seva afectació sobre els crèdits dels tractaments NO realitzats. Positiva disposició de l'entitat. Recordar als afectats que han de sol·licitar la paralització del crèdit a ClienteDentix@bancsabadell.com

 

La Direcció General de Consum informa que, per mitjà d’un edicte publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat (núm. 316, de 3 de desembre de 2020);  el Jutjat Mercantil número 2 de Madrid fa saber que el 20 de novembre de 2020 es va dictar una interlocutòria per la qual es declara en concurs de creditors el grup d’empreses del qual forma part Dentoestetic Centro de Salud y Estética Dental, SL (Dentix), i s’admet a tràmit una proposta anticipada de conveni.

A través de l’edicte es fa una crida als creditors, entre els quals hi ha els consumidors i usuaris de Dentix, perquè comuniquin a l’administració concursal l’existència dels seus crèdits, en la forma i els termes que preveu el Text refós de la Llei concursal, en el termini d’un mes comptador des de la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat, és a dir, fins al dia 4 de gener de 2021.

Les dades de l’administració concursal són les següents:

Account Controlius & Aequitas Administradores Concursales, SLP
Avda. Alberto Alcocer, 24, 4ª planta
28036 Madrid
Tel. 915 914 291
Fax. 914 465 321
Correu electrònic: dentix.concursal@iusaequitas.net

Les resolucions del concurs es publicaran en el web del Registre públic concursal: https://www.publicidadconcursal.es/concursal-web/

Cal recordar que, davant la publicació de la declaració de concurs de creditors, els organismes públics de consum ja no poden mediar amb l’empresa Dentix per resoldre les reclamacions de les persones afectades. Per tant, encara que s’hagi presentat una reclamació en algun servei públic de consum, cal adreçar-se a l’administració concursal en els termes exposats.

Així mateix, i atès que des de mitjan mes de gener de 2021, l’empresa ha iniciat un procés d’obertura d’algunes de les seves clíniques, els usuaris poden exercir el seu dret a exigir la continuïtat del tractament o la resolució del contracte i, si escau, la devolució de les quanties abonades corresponents als serveis no prestats en cas d’impossibilitat de continuar amb el tractament.

Les dades de les clíniques actualment obertes es poden consultar a la pàgina web de Dentix (www.dentix.com).

A les Illes Balears, la cadena Vitaldent ha adquirit dues de les clíniques de Dentix, concretament les ubicades a Maó i a l’avinguda d’Alexandre Roselló de Palma, i ha posat a disposició dels pacients afectats quatre clíniques pròpies per atendre els seus tractaments.

A continuació es relacionen les clíniques de Vitaldent:

Directori de clíniques de Dentix adquirides a les Illes Balears:

 • Dentix Maó: carrer de les Moreres, 48, 07703 Maó
 • Dentix Palma Alexandre Rosselló: avinguda d'Alexandre Rosselló, 4, 07002 Palma

Directori de clíniques de Vitaldent designades a les Illes Balears per atendre pacients de Dentix

 • Vitaldent Inca: Gran Via de Colom, 117, 07300 Inca
 • Vitaldent Eivissa: carrer de Sant Cristòfol, 6, 07800 Eivissa
 • Vitaldent Manacor: via de Portugal, 2, 07500 Manacor
 • Vitaldent Palma Pasqual Ribot: calle de Pasqual Ribot, 7-9, 07011 Palma

Amb aquest acord, Vitaldent es compromet a:

 • Assumir els tractaments no finalitzats finançats per les set principals entitats de finançament al consum (BBVA, Cetelem, Abanca Servicios Financieros, Pepper Money , Sabadell Consumer Finance, Bankinter y Zank).
 • Addicionalment, a les clíniques de Dentix Maó i Dentix Palma Alexandre Rosselló (adquirides per AI Denmark BidCo SLU, Vitaldent), també s’hi inclouen els tractaments no finalitzats que es van pagar en efectiu a les clíniques, així com els tractaments finançats a través de les entitats i les dentiquotes. En el cas de pacients que han pagat el tractament en efectiu, n’han d’acreditar el pagament mitjançant el pressupost degudament acceptat.
 • Amb la resta de pacients no inclosos en l’acord es contactarà proactivament per conèixer-ne la situació. Vitaldent es compromet que un odontòleg els atengui, en una primera visita sense cost per al pacient, per avaluar l’estat del tractament. Després d’aquesta primera consulta, si el pacient ho vol, se li oferirà un pressupost segons el diagnòstic de l’odontòleg per acabar el tractament.

Per a més informació, podeu contactar amb l’empresa a través del número de telèfon habilitat a l’efecte (900 83 50 10) o l’adreça de correu electrònic atencionalpaciente@vitaldent.com.

Vitaldent ha informat la Direcció General de Consum de l’evolució de la gestió de pacients de Dentix a les Illes Balears, la qual és la següent:

 • El nombre de pacients de Dentix la gestió dels quals ha estat assumida per Vitaldent és de 4.559, dels quals:
  • 2.599 ja estan citats.
  • 898 ja estan en tractament.
  • 239 no han autoritzat la cessió de les seves dades a Vitaldent per continuar els tractaments.
  • no s’ha aconseguit contactar amb 904 a través de les dades personals de què es disposa.
 • El nombre de pacients que estan fora de l’acord i gestió per part de Vitaldent és de 2.283.

En qualsevol cas, en el supòsit que el tractament s’hagués finançat a través d’una entitat proposada per Dentix en la mateixa operació de contractació dels serveis, les persones afectades poden adreçar-se a l’entitat financera per sol·licitar la suspensió del pagament o la cancel·lació del crèdit, si escau, d’acord amb el que es preveu en la Llei 16/2011, de 24 de juny, de contractes de crèdit al consum.

Les reclamacions s’han de dirigir directament al Servei d’Atenció al Client, les dades de contacte del qual solen estar publicades en la seva pàgina web. A les reclamacions cal adjuntar una còpia de la documentació acreditativa de la relació contractual amb l’entitat.

El Banc d’Espanya disposa d’un cercador que permet consultar les dades de tots els serveis d’atenció al client, disponible en l’enllaç següent:

https://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Particulares_y_e/Servicio_de_Ate/Servicios_de_At_6d9079a9970c631.html

En el cas que l’entitat financera no atengui les pretensions dels afectats, s’hi pot presentar una reclamació en contra davant el Servei de Reclamacions del Banc d’Espanya (https://www.bde.es/bde/ca/).

Si el tractament s’ha pagat amb targeta de crèdit, es recomana contactar amb l’entitat financera per informar-se de la possibilitat d’anul·lar els càrrecs.

D’altra banda, en cas que s’apreciï mala praxi en la prestació del servei contractat, es pot presentar una reclamació davant el Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears, ubicat a la plaça de la Porta Pintada, 5, 07702 Palma (tel. 971 72 22 55).

Per tal de disposar d’informació addicional, les persones afectades poden adherir-se a les plataformes d’usuaris afectats constituïdes a aquest efecte.