Consumopolis-19

 

Acte de lliurament de premis

Consumopolis 19
Consumopolis 19
Consumopolis 19

Equips guanyadors

 

Educam per a un consum responsable. Consumòpolis 19, curs 2023-2024, amb el lema:

«Suma’t a l’energia responsable»

 

La Direcció General de Prestacions, Farmàcia i Consum i la Direcció General de Primera Infància i Atenció a la Diversitat del Govern de les Illes Balears som conscients de la importància de promoure activitats que afavoreixin la sensibilització de l’alumnat per fer actes de consum de manera responsable.

Com cada any, organitzam, en col·laboració amb la Direcció General de Consum del Ministeri de Consum, el concurs escolar Consumòpolis, amb l’objectiu d’oferir a la comunitat escolar una eina pràctica i dinàmica que contribueixi al desenvolupament integral de les actuals i futures persones consumidores.

El concurs consta de dues fases de participació:

— Una fase autonòmica, organitzada pels organismes competents en matèria de consum de cada ciutat i comunitat autònoma, en la qual se seleccionen els equips guanyadors de cada nivell de participació.

  Requisits per participar en la convocatòria autonòmica

Sol·licitud de participació al concurs escolar Consumòpolis 19 (Seu Electrònica del GOIB)

 Model de sol·licitud de participació (pdf)

— Una fase nacional, organitzada per la Direcció General de Consum del Ministeri de Consum, en la qual participen els equips que hagin resultat guanyadors a cada ciutat i comunitat autònoma.

Pot participar en el concurs, en règim de concurrència competitiva, l’alumnat matriculat en qualsevol centre públic, concertat o privat de les Illes Balears en algun dels tres nivells de participació:

Nivell I: 5è i 6è curs d’educació primària.

Nivell II: 1r i 2n curs d’educació secundària obligatòria.

Nivell III: 3r i 4t curs d’educació secundària obligatòria i formació professional bàsica.

La inscripció en el concurs es fa per equips de cinc participants, matriculats en algun dels cursos del nivell de participació corresponent, coordinats pel personal docent del centre.

La participació en el concurs es materialitza a través d’activitats relacionades amb diverses temàtiques de consum, seguint les instruccions generals de participació que s’indiquen en la plataforma web de Consumòpolis.

El concurs consisteix en un recorregut per la ciutat virtual de Consumòpolis —primera part— que els cinc components de l’equip han de completar resolent deu proves de caràcter pedagògic i lúdic.

Consumopolis-19

Segona part —treball en equip— l'alumnat ha de fer, de manera conjunta, un vídeo musical que inclogui l’elaboració de la lletra d'una cançó i una coreografia relacionades amb el lema principal de la 19a edició de Consumòpolis:

 

 «Suma’t a l’energia responsable»

 

L’objectiu del vídeo musical serà convèncer el seu entorn escolar, familiar i social de la necessitat d’utilitzar de manera responsable l’energia, i donar a conèixer bones pràctiques innovadores en aquesta matèria.

Per participar en la segona part del concurs, el personal docent ha de disposar de l'autorització dels pares o tutors legals dels menors de 14 anys i del consentiment dels majors de 14 anys. El document d'autorització / consentiment es pot descarregar a la zona de REGISTRE i ACCÉS DE COORDINADORS.

Els principals documents relacionats amb el desenvolupament del concurs són:

Bases reguladores del concurs: publicades en el BOE núm. 230, sec. III, pàg. 117495, de 25 de setembre de 2021.
Resolució del Ministeri de Consum per la qual es convoquen els premis nacionals del concurs escolar 2023-2024 Consumòpolis 19: «Suma’t a l’energia responsable».
Instruccions generals de participació: detallen els aspectes que s’han de tenir en compte per utilitzar correctament la plataforma web de Consumòpolis.
Document d’ajuda: serveix per resoldre els dubtes més freqüents que puguin sorgir al personal docent coordinador al llarg del concurs.
Resolució de la convocatòria autonòmica i la dels reconeixements: estableixen les especificacions i les consideracions relatives al desenvolupament del concurs a les Illes Balears.

Hi haurà reconeixements per a l’equip guanyador de cada nivell de participació, per al personal docent coordinador dels equips classificats en primer lloc i per als centres amb més participació. A més, hi haurà obsequis per a tot l’alumnat i personal docent coordinador que hagi acabat l’activitat del concurs.

Recordatori de dates:

— Inici del concurs: 2 d’octubre de 2023
— Registre d’equips: del 2 d'octubre de 2023 fins al 19 de febrer de 2024 (ambdós inclosos).
— Primera part —recorregut per la ciutat virtual de Consumòpolis: del 2 d'octubre de 2023 fins al 18 de març de 2024 (ambdós inclosos).
— Segona part —treball en equip: del 2 d'octubre de 2023 fins al 2 d'abril de 2024 (ambdós inclosos).
— Guanyadors autonòmics: s’ha de comunicar al Ministeri de Consum abans del 29 de maig de 2024.


  
Per resoldre dubtes i incidències
consultas.consumopolis@consumo.gob.es

Per a més informació
Concurs escolar CONSUMÒPOLIS 19
Servei d’Educació, Formació i Relacions Institucionals
Direcció General de Prestacions, Farmàcia i Consum
Carrer de Jesús, 38 A, 07010 Palma
educacio@dgconsum.caib.es
Tel. 971 177 383 / 971 179 530