Torna

Comitè d'Ètica de la Investigació

Membres

El CEIB-IB està format per personal mèdic, de farmàcia i d'infermeria, representants de professions no sanitàries (entre el quals hi ha d'haver un membre llicenciat en Dret i un representant dels interessos dels pacients), representants de comissions d'investigació i de la Universitat de les Illes Balears.

Els membres actuals són:

President: Joan Bargay Lleonart. Metge, especialista en hematologia. Doctor en medicina i cirurgia. Hospital Son Llàtzer.

Secretària: Gemma Melero Quiñonero. Farmacèutica. Doctora en química. Conselleria de Salut.

Vocals:

 •  Alberto Alonso Fernández. Doctor en medicina i cirurgia. FEA del Servei de Pneumologia. Hospital Universitari Son Espases
 • Joan Maria Benejam Gual. Doctor en ciències de la salut. FEA del Servei d’Urologia. Hospital de Manacor.
 • Miquel Bennasar Veny. Diplomat en infermeria. Doctor en ciències biosociosanitàries. Professor col•laborador de la Universitat de les Illes Balears.
 • Francisco Campoamor Landín. FEA del Servei de Farmacologia Clínica. Hospital Universitari Son Espases.
 • Esther Cardo Jalón. Doctora en medicina i cirurgia. FEA del Servei de Pediatria. Hospital Son Llàtzer.
 • Isabel Cuart Sintes. Llicenciada en Psicopedagogia. Técnica Superior en el Institut Mallorquí d'Afers Socials. Representant de Associació de pacient
 • Andrés de la Peña Fernández. Doctor en medicina y cirurgia. FEA del Servei de Medicina Interna. Hospital Son Llàtzer.
 • Fernando Do Pazo Oubiña. FEA del Servei de Farmàcia. Hospital Universitari Son Espases – Sector Ponent d’Atenció Primària.
 • Susana C. Esteban Valdés – Doctora en biologia. Catedràtica de Fisiologia del Universitat de les Illes Balears.
 • Madgalena Esteva Cantó. Doctora en medicina i cirurgia. Tècnica de Salut Pública. Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.
 • Miquel Fiol Sala. Doctor en medicina i cirurgia. Director científic de l’Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (IDISBA).
 • José Fuster Salvá. FEA del Servei d’Oncologia. Hospital Universitari Son Espases.
 • Francisca Mas Busquets. Llicenciada en Dret. Advocada.
 • Laura Monserrat Calbó. Llicenciada en Dret. Assessora jurídica del Servei de Salut de les Illes Balears.
 • Antonia Obrador Hevia. Doctora en biologia. Investigadora de l’Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (IDISBA).
 • Jaume Orfila Timoner. FEA del Servei de Medicina Interna. Hospital Universitari Son Espases.
 • Carmen Pata Iglesias. Doctora en farmàcia. Farmacèutica d’Atenció Primària de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera.
 • José Ignacio Ramírez Manent. Doctor en medicina i cirurgia. Coordinador del Centre de Salut de Calvià.
 • Pere Riutord Sbert. Doctor en medicina i cirurgia. Acadèmic Numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears.
 • Llorenç Socias Crespí. Doctor en medicina i cirurgia. FEA del Servei de Medicina Intensiva. Hospital Son Llàtzer.
 • Cristina Villena Portella. Doctora en biologia. Coordinadora del Biobanc Pulmonar CIBERES. Hospital Universitari Son Espases.