Torna

Comitè d'Ètica de la Investigació de les Illes Balears (CEI-IB)

Membres

El CEIB-IB està format per personal mèdic, de farmàcia i d'infermeria, representants de professions no sanitàries (entre el quals hi ha d'haver un membre llicenciat en Dret i un representant dels interessos dels pacients), representants de comissions d'investigació i de la Universitat de les Illes Balears.

Els membres actuals són:

President: Francisco Campoamor Landín, metge, especialista en farmacologia clínica, Hospital Universitari Son Espases.

Vicepresidenta: Cristina Villena Portella, biòloga, doctora en biologia, Biobanc Pulmonar de l’Hospital Universitari Son Espases.

Secretària: Esther Cardo Jalón, metgessa, especialista en neurologia pediàtrica, doctora en medicina i cirurgia, Hospital Son Llàtzer.

Vocals:

• Alberto Alonso Fernández, metge, especialista en pneumologia, doctor en medicina i cirurgia, Hospital Universitari Son Espases.

• Joan Bargay Lleonart, metge, especialista en hematologia, doctor en medicina i cirurgia, Hospital Son Llàtzer.

• Miguel Ángel Benito Tovar, delegat de protecció de dades, Servei de Salut de les Illes Balears.

• Andrés De la Peña Fernández, metge, especialista en medicina interna, doctor en medicina i cirurgia, Hospital Son Llàtzer.

• Fernando Do Pazo Oubiña, farmacèutic, especialista en farmàcia hospitalària, Hospital Universitari Son Espases.

• Susana Esteban Valdés, biòloga, doctora en biologia, Universitat de les Illes Balears.

• Magdalena Esteva Cantó, metgessa, especialista en medicina preventiva i salut pública, doctora en medicina i cirurgia, Unitat d’Investigació d’Atenció Primària de Mallorca.

• Miquel Fiol Sala, metge, especialista en medicina intensiva, doctor en medicina i cirurgia, Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa).

• José Fuster Salvá, metge, especialista en oncologia mèdica, Hospital Universitari Son Espases.

• Raquel Marsé Fabregat, metgessa, especialista en oncologia mèdica, Hospital Universitari Son Espases.

• Antònia Mas Cantallops, advocada, Servei de Salut de les Illes Balears.

• Cristina Moreno Mulet, infermera, doctora en filosofia, Universitat de les Illes Balears.

• Antònia Obrador Hevia, biòloga, doctora en biologia, Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa).

• Jaume Orfila Timoner, metge, especialista en medicina interna, Hospital Universitari Son Espases.

• Carmen Pata Iglesias, farmacèutica, especialista en bioquímica clínica, doctora en farmàcia, Atenció Primària de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera.

• José Ignacio Ramírez Manent, metge, especialista en medicina familiar i comunitària, doctor en medicina i cirurgia, Centre de Salut de Santa Ponça.

• María Ramos Ruiz, representant dels pacients.

• Pere Riutord Sbert, metge, especialista en estomatologia, doctor en medicina i cirurgia, Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears.

• Llorenç Socias Crespí, metge, especialista en medicina intensiva, doctor en medicina i cirurgia, Hospital Son Llàtzer.

• Maties Torrent Quetglas, metge, doctor en ciències de la salut i de la vida, Unitat d'Investigació d'Atenció Primària de l'Àrea de Salut de Menorca.

• Javier Ureña Morales, advocat, Servei de Salut de les Illes Balears.