Torna

Comitè d'Ètica de la Investigació amb medicaments de les Illes Balears (CEIm-IB)

Projectes d'investigació (PI)

 
1. DEFINICIÓ

Estudis regulats per la Llei de recerca biomèdica, que no estan afectats per una altra normativa, i que inclouen recerca de caràcter bàsic i recerca clínica. Així com investigacions relacionades amb la salut humana que impliquen procediments invasius.

 
2. NORMATIVA APLICABLE

Llei 14/2007, de 3 de juliol, de recerca biomèdica.

Decret 27/2011,  d'1 d'abril, pel qual es crea el Comitè d'Ètica de la Investigació de les Illes Balears.