Torna

Comitè d'Ètica de la Investigació de les Illes Balears (CEI-IB)

Estudis observacionals amb medicaments (EOm)

En els casos en què un EOm ja compti amb l'aprovació d'un CEIm acreditat a Espanya, només cal que es notifiqui la realització de l'estudi al CEIm de les Illes Balears (excepte en el cas dels EOm de seguiment prospectiu i comercials, que han de ser avaluats perquè la Comunitat Autònoma pugui autoritzar la realització de l'estudi). Veure apartat "Notificació d'estudis EOm".

1. AVALUACIÓ D'ESTUDIS NOUS

2. AVALUACIÓ DE LA RESPOSTA ALS ACLARIMENTS

3. AVALUACIÓ D'ESMENES

4. AVALUACIÓ D'ESMENES PER AMPLIACIÓ DE CENTRES O PER CANVI D'INVESTIGADOR PRINCIPAL