Torna

Comitè d'Ètica de la Investigació amb medicaments de les Illes Balears (CEIm-IB)

Biobancs

 
1. SOL·LICITUD PER A ACTUAR COM A COMITÈ ÈTIC EXTERN D'UN BIOBANC AUTORITZAT

  1. Sol·licitud al CEI-IB [model]
  2. Autorització de creació del biobanc o sol·licitud d'autorització.
  3. Memòria descriptiva del biobanc.
  4. Documents referents al consentiment informat i al full d'informació per al subjecte. [model FIP] [model CI]
  5. Resguard del pagament de taxes o sol·licitud d'exempció de taxes.