Torna

Comitè d'Ètica de la Investigació amb medicaments de les Illes Balears (CEIm-IB)

Contacte

Conselleria de Salut i Consum

Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació
Servei d'Investigació Sanitària
Comitè d'Ètica de la Investigació amb medicaments de les Illes Balears (CEIm-IB)

Carrer del calçat, 2A, 2a planta
Polígon de Son Valentí
07011 Palma (Illes Balears)

Tel.: 971 177 378

A/e: ceic_ib@caib.es

Web: http://ceisalut.caib.es

Secretaria Tècnica:

Secretària: Gema Jiménez Jiménez

Secretàries administratives: Lourdes de la Vega Llompart i Xisca Cifre Gual