Torna

Comitè d'Ètica de la Investigació amb medicaments de les Illes Balears (CEIm-IB)

Àmbit d'actuació

L'àmbit d'actuació del Comitè d'Ètica de la Investigació amb medicaments de les Illes Balears (CEIm-IB) és la comunitat autònoma de les Illes Balears, sense perjudici del que determini la normativa vigent.

 

Adscripció

El CEIm-IB està adscrit al Servei d'Investigació Sanitària de la Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació de la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears.