Torna

Comitè d'Ètica de la Investigació

Investigació clínica amb productes sanitaris

Si es tracta d'un assaig clínic amb productes sanitaris, els requisits que s'hi apliquen són els que estableix el RD 1090/2015 (vegeu apartat "Assajos clínics amb medicaments" d'aquest web).

Per a la resta d'investigacions clíniques amb productes sanitaris, els requisits són els següents:

1. AVALUACIÓ D'ESTUDIS NOUS

2. AVALUACIÓ DE LA RESPOSTA ALS ACLARIMENTS

3. AVALUACIÓ D'ESMENES

4. AVALUACIÓ D'ESMENES PER AMPLIACIÓ DE CENTRES O PER CANVI D'INVESTIGADOR PRINCIPAL