Torna

Comitè d'Ètica de la Investigació amb medicaments de les Illes Balears (CEIm-IB)

Guia per a la correcta elaboració d’un full d’informació al pacient i un consentiment informat

 

El full d’informació al pacient i el document de consentiment informat no han d’entendre’s únicament com a requisits procedimentals per dur a terme la recerca pretesa, sinó com a part imprescindible del procés, per la qual cosa resulta primordial configurar un document útil i entenedor per als participants que abasti els principals aspectes de la recerca i molt especialment aquells que puguin afectar-los.

Encara que s’ha de lliurar al subjecte la informació per escrit, en tots els casos és obligat explicar-la-hi de forma oral.

En aquest model apareixen en lletra normal els aspectes que queden fixos per a tots els estudis, en cursiva els aspectes variables que depenen de les característiques de l’estudi, però que han d’emplenar-se obligatòriament, i en vermell apareixen instruccions i aspectes que són variables depenent de les característiques de l’estudi, però que podrien no haver d’aparèixer en determinats casos (intentau no superar un MÀXIM de 10 PÀGINES i amb una grandària de la font 12).

icono_w.gif Guia per a la correcta elaboració d’un full d’informació al pacient i un consentiment informat per a la realització d'assajos clínics, projectes d'investigació i estudis genètics