Torna

Comitè d'Ètica de la Investigació de les Illes Balears (CEI-IB)

Estudis observacionals amb medicaments (EOm)

2. AVALUACIÓ DE LA RESPOSTA ALS ACLARIMENTS

  1. Sol·licitud d'avaluació al CEI-IB (s'ha d'identificar que es tracta de la resposta als aclariments). [model]
  2. Document de resposta als aclariments, punt per punt, d'acord amb la sol·licitud d'aclariments rebuda.
  3. Noves versions dels documents de l'estudi que resultin modificats, amb els canvis marcats.

PRESENTACIÓ

La documentació s'ha de presentar a través del correu electrònic del CEI-IB (ceic_ib@caib.es), fins que no estigui disponible el tràmit telemàtic.

TERMINI

7 dies abans de la reunió (calendari).