Torna

Comitè d'Ètica de la Investigació de les Illes Balears (CEI-IB)

Estudis observacionals amb medicaments (EOm)

3. AVALUACIÓ D'ESMENES

  1. Sol·licitud d'avaluació al CEI-IB (s'ha d'identificar que es tracta d'una esmena). [model]
  2. Resum de canvis de l'esmena (ha de ser un document clar, amb una taula de modificacions on es reflecteixi el text antic i el nou, així com una justificació del canvi).
  3. Full d'informació al pacient i document de consentiment informat amb els canvis ressaltats en cas que hi hagi modificacions.
  4. Coneixement i conformitat de l'esmena per part de l'investigador principal del centre de les Illes Balears.
  5. Resguard del pagament de taxes o sol·licitud d'exempció de taxes.

PRESENTACIÓ

La documentació s'ha de presentar a través del correu electrònic del CEI-IB (ceic_ib@caib.es), fins que no estigui disponible el tràmit telemàtic.

TERMINI

15 dies abans de la reunió (calendari).