avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Accions de cooperació

Cooperació

Ruta de navegació

La Direcció General de Cooperació i Immigració s’ocupa de les polítiques de cooperació per a la transformació global i d’acció humanitària per a la defensa dels drets humans, l’erradicació de la pobresa i la promoció del desenvolupament sostenible als territoris del Sud; l’educació per a la transformació social a les Illes Balears amb perspectiva local-global, i l’atenció i la integració social a la població immigrant.

 

Cooperació per a la transformació global

La cooperació per a la transformació global comprèn el conjunt d’actuacions i recursos que es posen a disposició de les persones, les comunitats, les entitats i les institucions públiques que treballen amb els països i territoris objecte d’actuacions de cooperació per lluitar contra la pobresa en totes les seves manifestacions, reduir les desigualtats, promoure la justícia global, avançar cap a la realització efectiva dels drets humans, promoure un nou model de vida i benestar dins els límits sostenibles del planeta i construir a les Illes Balears una ciutadania global crítica, responsable i compromesa.

La missió de la Direcció General és liderar amb visió i compromís l’impuls d’actuacions de cooperació, acció humanitària i educació per a la transformació social amb un enfocament inclusiu, intercultural, sostenible i centrat en el gènere, tant en l’àmbit local com en l’internacional. Amb un fort èmfasi en el desenvolupament humà sostenible, la Direcció General cerca generar un impacte positiu a les comunitats del Nord i del Sud fomentant l’empoderament, la igualtat de gènere i la sostenibilitat ambiental. Mitjançant col·laboracions estratègiques, l’enfortiment de capacitats i l’ús de tecnologies innovadores, aspiram a ser un agent de canvi catalitzador que contribueixi a la transformació de societats més justes, equitatives i resilients, amb un èmfasi especial en la defensa dels drets fonamentals de les persones.

 

Actuacions de cooperació i acció humanitària per a la defensa dels drets humans, l’erradicació de la pobresa i la promoció del desenvolupament sostenible als territoris del Sud


Actuacions d’educació per a la transformació social de les Illes Balears

Un dels punts de consens entre el conjunt d’actors en l’àmbit de la cooperació és la necessitat de potenciar i recuperar l’educació per a la transformació social (EpTS) com una de les línies estratègiques en la política de cooperació

L’EpTS ha evolucionat significativament en les darreres dècades i posa l’accent en la necessitat d’educar des d’un pensament crític, assumir responsabilitats, empoderar-se i actuar a favor de la transformació de la realitat.

L’EpTS incorpora els enfocaments local-global i politicopedagògic, la diversitat de subjectes i agents i el treball articulat i en xarxa, fet que comporta la incorporació de nous actors, formes de treball i metodologies.

Línea separadora


HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Línea separadora


contingutRelacionat_header_destacados

CONTINGUT RELACIONAT

Publicador de continguts

Línea separadora


Publicador de continguts

Ajudes i tràmits

Línea separadora


Publicador de continguts

Novetats

Línea separadora


Cooperació

Línea separadora


Publicador de continguts

Et pot interessar
Mapamundi Mapa de la Cooperació del Govern de les Illes Balears
Infografia Coordinadora d'ONGD Illes Balears
Mans amb fruits Equitables, Coordinadora de Comerç Just de les Illes Balears

Línea separadoracomparteix

Comparteix​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​