Torna

Portal de la Direcció General de Cooperació

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT GOVERN DE LES ILLES BALEARS (1996-2022)

Mapa de la Cooperació del Govern de les Illes Balears

Des dels anys 90 del segle XX, la societat civil de les Illes Balears ha demostrat la seva capacitat de mobilització per aconseguir un món més just. La reivindicació per destinar el 0,7% del PIB als països empobrits (una fita encara pendent) va posar en marxa iniciatives com el Fons Mallorquí de Solidaritat (1993), el Fons Menorquí de Cooperació (1993), el Fons Pitiús de Cooperació (1999) o la Coordinadora d’ONGD de les Illes Balears (2000).

En aquest context, l’any 1999 es crea la Direcció General de Cooperació de les Illes Balears, que assumeix en el Govern les competències relatives a la cooperació al desenvolupament i la solidaritat amb els països del Sud. En aquest mapa podeu consultar els recursos destinats als diferents països des de l’any 1996 fins el 2021. Els països acolorits en tons verdosos són els que tenen o han tingut projectes de cooperació del Govern.

Què hi podeu trobar?

Desplaçant el punter podreu obtenir informació detallada de cada zona i consultar els tres àmbits en què es desglossa l’ajuda destinada a cada país:

Cooperació directa: actuacions impulsades i finançades directament pel Govern de les Illes Balears, conjuntament amb administracions del país receptor o amb organismes internacionals.

Cooperació indirecta: actuacions impulsades i executades per les entitats de cooperació, finançades pel Govern de les Illes Balears.

Acció humanitària: que comprèn l’Ajuda d’Emergència (provisió de béns i serveis essencials per garantir la supervivència immediata de les víctimes de desastres) i l’Ajuda Humanitària (operacions més prolongades d’atenció a la població refugiada i desplaçada).

Vols més informació? Consulta els documents estratègics de Cooperació.

Mapa de distribució de projectes Zones geogràfiques