Torna

Servei de Gestió Forestal

Normativa Tots

S`han trobat un total 7 Normativa. Mostrats del 1 al 7.

 • 20/03/2015
  Decret 11/2015 [de 20 de març, pel qual s’aprova el Pla Forestal de les Illes Balears (2015-2035)]
 • 21/06/2012
  Decret llei 7/2012 [de 15 de juny de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i energia, i altres activitats (biomassa vegetal)]
 • 11/10/2007
  Decret 125/2007 [de 5 d'octubre, pel qual es dicten normes sobre l'ús del foc i es regula l'exercici de determinades activitats susceptibles d'incrementar el risc d'incendis forestals]
 • 29/04/2006
  Ley 10/2006 [de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre de Montes]
 • 31/08/2005
  INFOBAL [Pla especial per fer front als incendis forestals a la CAIB]
 • 22/11/2003
  Ley 43/2003 [de 21 de noviembre, de Montes]
 • 12/03/1962
  Decreto 485/1962 [de 22 de febrero, Reglamento de montes]