desc_gs repoblacio cat.JPG

S'entén per repoblació forestal al conjunt de tècniques a aplicar per instaurar una massa forestal, formada per espècies vegetals llenyoses arbòries i arbustives.

Si la coberta vegetal es vol implantar en zones on aquesta no existia, s'anomena forestació i si es vol recuperar la coberta arbòria on abans hi havia es parla de reforestació o repoblació forestal.

Els objectius generals de les repoblacions són:

  • Recuperació i restauració d'àrees degradades.
  • Protegir i fixar el sòl per a disminuir els processos erosius.
  • Restauració paisatgística de l'entorn natural.
  • Disminució dels efectes del canvi climàtic mitjançant la fixació de carboni.
  • Conservació i millora de la biodiversitat.
  • Protecció d'espècies forestals singulars.
  • Disminució del risc d'inundacions i l'increment de la recàrrega d'aqüífers

PER QUÈ?

Els boscos milloren la fertilitat del sòl i el protegeixen de l'erosió, de manera que són vitals per conservar el nostre entorn. A vegades la regeneració natural d'un bosc, després d'una pertorbació, és dificultosa a causa de la falta de sòl o de llavors. En aquest cas, és important fer repoblacions.

QUAN HEM DE PLANTAR?

Un arbre no es planta en qualsevol època de l'any. Podeu plantar arbres al llarg del període que va des de la meitat del mes d'octubre fins a la darreria del mes de març. Però heu de saber que com més vos acosteu a la primavera, més dificultat tendrà la vostra plantació per aferrar i hi haurà més possibilitats de fracassar en l'intent.

COM FER-HO?