Torna

Servei de Gestió Forestal

ESTADÍSTICA D'ALZINARS

 


Les masses d'alzinars de les Illes Balears van ser delimitades inicialment a l'any 1992 (Decret 86/1992) i van ser aprovades definitivament a l'any 2001 (Decret 130/2001). L'objectiu d'aquesta tasca és aconseguir elaborar un catàleg complet que permeti la protecció urbanística i legal d'aquests boscos. De fet, la major part dels alzi nars són considerats com Àrea Natural d'Especial Interès (ANEI) segons la Llei 1/1991, de 20 de gener, d'Espais Naturals i de Règim Urbanístic de les Àrees d'Especial Protecció de les Illes Balears.

La superfície ocupada per aquests alzinars protegits és: 

Àmbit geogràfic (ha) Illes Balears Mallorca Menorca
Superfície total 22.330,54 16.884,31 5.446,23
Alzinars dins ANEI (Àrea Natural d'Especial Interès) 17.321,20 14.374,05 2.947,15
Alzinars dins ARIP (Àrea Rural d'Interès Paisatgístic) 983,38 794,72 188,66
Alzinars dins AAPI (Àrea d'Assentament en Paisatge d'Interès) 158,51 158,51 -
Alzinars en altres àrees 3.867,45 1.557,03 2.310,42