Torna

Servei de Gestió Forestal

desc_gs subvencio cat.JPG

Inversions en la prevenció dels danys causats als boscos per incendis forestals, desastres naturals i catàstrofes. Prevenció d'incendis forestals (PIFO) 2019


Obert el termini per a sol·licitar subvenció d'inversions en la prevenció dels danys causats als boscos per incendis forestals, desastres naturals i catàstrofes.

Enllaç directe al procediment: https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/4025341

Documentació complementària: