MAPA FORESTAL


El Ministeri de Medi Ambient treballa en dues línees relacionades amb els sistemes forestals, l'Inventari forestal nacional i el Mapa forestal, molt lligada l'una amb l'altra. L'objectiu dels mapes forestals és mostrar la distribució de les masses forestals nacionals. Malgrat abans ja se n'havien fet alguns intents, les primeres edicions completes (i actualment de fàcil accés, al contrari que els primers treballs relacionats) foren les de 1964 i 1985. Actualment es pretén fer-ne una revisió cada 10 anys. Se'l considera una eina bàsica per a la gestió mediambiental i per a l'elaboració de l'Inventari forestal nacional.

 

Al llarg dels anys s'ha treballat en diferents escales i aquests mapes s'han editat, alguns en paper i d'altres en format digital. Els que actualment el Ministeri de Medi Ambient posa a disposició de la ciutadania són:

- 1:200.000 de 1986-1997. Edició de mapes en paper 1990-2000.
- 1:400.000 publicat a l'any 1966, no accessible de forma digital.
- 1:1.000.000 fet a partir de l'1:200.000, accessible a partir de CD o del desplegable en paper i PDF.
- 1:50.000 amb dades actualitzades d'àmbit provincial de 1997-2006.

Mallorca

Menorca

Pitiuses