Torna

Servei de Gestió Forestal

desc_gs aprofitament cat.JPG

CONTROL DELS APROFITAMENTS FORESTALS


En el Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl es gestionen els següents tipus d'expedients forestals:

  • Aprofitaments forestals, sol·licitud de tala d'arbres. Consisteix en una autorització per a la tala de qualsevol exemplar d'arbre forestal, en sòl rústic. [Veure tràmit]
  • Modificació de la coberta vegetal no arbrada. Es sol·licita en casos d'eliminació més o menys intensa de matolls i herbàcies. [Veure tràmit]
  • Recuperacions de cultiu. Es sol·licita en els casos de terrenys agrícoles abandonats en temps més o menys recent i que han estat envaïts per espècies forestals, per a recuperar-los a terreny de cultiu. [Veure tràmit
  • Canvi d'ús forestal. Es sol·licita en el cas que es vulgui fer un canvi d'ús del terreny forestal per a convertir-lo en terreny de cultiu. [Veure tràmit]