desc_banda_cefor.jpg

Centre Forestal de les Illes Balears:


El Centre Forestal de les Illes Balears està situat a Menut, Mont d'Utilitat Pública núm. 2, en el terme municipal d'Escorca. Es va iniciar com a viver forestal l'any 1933 promogut pel Districte Forestal, òrgan dependent del Ministeri d'Agricultura. Des d'aleshores, el centre ha passat per diferents fases, més o menys actives, tot i que la prioritat sempre ha estat la producció de planta forestal.

La gestió del centre la realitza la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, amb el suport del personal de l'Institut Balear de la Natura (Ibanat).

El Centre Forestal consta de: Centre de recepció i oficines, Banc de Llavors Forestals de les Illes Balears, Viver forestal, Aula polivalent, Centre de documentació forestal, Jardí Botànic i una aula d'interpretació del bosc (Caseta des Bosc).

Les funcions del Centre Forestal són: producció de planta autòctona, conservació de la diversitat forestal, sensibilització forestal, experimentació, control del material forestal de reproducció i formació.

PRODUCCIÓ:
La producció mitjana del viver de les darreres campanyes ha estat entre 250.000 i 300.000 plantes forestals autòctones amb garantia de qualitat i procedència. Es produeixen:

  • Espècies arbòries: Pinus halepensis, Quercus ilex, Olea europaea var sylvestris, Juniperus phoenicea, etc.
  • Espècies arbustives: Pistacea lentiscus, Quercus coccifera, Rhamnus alaternus, Rosmarinus officinalis, etc.
  • Espècies vegetals singulars: Quercus suber, Ulmus minor, Quercus cerrioides, Cotoneaster gr. tomentosus, Euphorbia margalidiana, Taxus baccata, Pinus pinaster, etc.

Els objectius principals d'aquesta producció són cobrir les necessitats dels Projectes de restauració i regeneració de masses forestals així com els dels Plans de Conservació promoguts per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
A més, es disposen de 2 vivers auxiliars ubicats a les illes de Menorca i Eivissa.

CONSERVACIÓ:
El Banc de llavors disposa de lots de llavors de més de 150 espècies forestals autòctones de totes les illes del arxipèlag balear, que permeten futures sembres i restauracions vegetals. Se gestiona la recollida, recepció, extracció i emmagatzematge de llavors per tenir una reserva de la diversitat d'aquestes espècies forestals.

SENSIBILITZACIÓ:
La Xarxa Forestal organitza diferents activitats de sensibilització a les instal·lacions del viver i a la "Caseta del bosc", que és un espai expositiu dedicat al món forestal. A més gestiona el lliurament de planta per a programes de disseny i execució de jardins forestals en entitats públiques, centres d'ensenyament i altres entitats de caire social.

EXPERIMENTACIÓ:
Es realitzen accions de protecció forestal, silvicultura i genètica forestal. Per conèixer el comportament de les nostres espècies, s'experimenta amb els diferents mètodes de germinació i producció de planta, per aprofundir en el coneixement de la manipulació, germinació i conservació de les llavors.

CONTROL:
S'aplica i es fa el seguiment de la normativa relacionada amb el control del material forestal de reproducció (Reial Decret 289/2003, de 7 de març, sobre comercialització dels materials forestals de reproducció).

FORMACIÓ:
Es realitzen tallers d'ocupació del SOIB, pràctiques formatives d'estudiants de Formació Professional i s'organitzen reunions i cursos específics per a la gestió, el disseny i la innovació del medi rural forestal, així com altres cursos de caràcter general en matèria de medi ambient.

 

Accessos directes:

- Venda directa de planta forestal autòctona

- Sol·licitud de planta forestal autòctona per a campanyes ambientals de sensibilització, educació o formació

- Tríptic CEFOR

- Fullet de Sa Caseta des Bosc

- Fullet de Menut, el viver forestal de les Illes Balears

- POSTERS DE DIVULGACIÓ:

desc_CARTELL-XARXA-1.png

desc_CARTELL-XARXA-2.png

desc_CARTELL-XARXA-3.png

desc_BANNERS XARXA 1.jpg

desc_BANNERS XARXA 2.jpg

desc_BANNERS XARXA 3.jpg

VENDA DIRECTA DE PLANTA FORESTAL AUTÒCTONA

El Centre Forestal de les Illes Balears (CEFOR-Menut) té les seves instal·lacions obertes de dilluns a divendres, de 8:00h a 13:00h.

Es pot visitar la finca per lliure tot l’any i es pot adquirir planta durant l’època òptima de plantació (octubre-abril), d'acord amb les tarifes de plantes publicada.

Recordeu que del 1 de maig al 30 de setembre NO ES FARÀ VENDA DE PLANTA a particulars.

- Telèfon del viver forestal de Menut: 682 148 878

- Correu electrònic: recepcioceformenut@gmail.com

- Únicament es pot pagar amb targeta