Torna

Servei de Gestió Forestal

desc_banda_cefor.jpg

Centre Forestal de les Illes Balears:


El Centre Forestal de les Illes Balears està situat a Menut, Mont d'Utilitat Pública núm. 2, en el terme municipal d'Escorca. Es va iniciar com a viver forestal l'any 1933 promogut pel Districte Forestal, òrgan dependent del Ministeri d'Agricultura. Des d'aleshores, el centre ha passat per diferents fases, més o menys actives, tot i que la prioritat sempre ha estat la producció de planta forestal.

La gestió del centre la realitza la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, amb el suport del personal de l'Institut Balear de la Natura (Ibanat).

El Centre Forestal consta de: Centre de recepció i oficines, Banc de Llavors Forestals de les Illes Balears, Viver forestal, Aula polivalent, Centre de documentació forestal, Jardí Botànic i una aula d'interpretació del bosc (Caseta des Bosc).

Les funcions del Centre Forestal són: producció de planta autòctona, conservació de la diversitat forestal, sensibilització forestal, experimentació, control del material forestal de reproducció i formació.

PRODUCCIÓ:
La producció mitjana del viver de les darreres campanyes ha estat entre 250.000 i 300.000 plantes forestals autòctones amb garantia de qualitat i procedència. Es produeixen:

  • Espècies arbòries: Pinus halepensis, Quercus ilex, Olea europaea var sylvestris, Juniperus phoenicea, etc.
  • Espècies arbustives: Pistacea lentiscus, Quercus coccifera, Rhamnus alaternus, Rosmarinus officinalis, etc.
  • Espècies vegetals singulars: Quercus suber, Ulmus minor, Quercus cerrioides, Cotoneaster gr. tomentosus, Euphorbia margalidiana, Taxus baccata, Pinus pinaster, etc.

Els objectius principals d'aquesta producció són cobrir les necessitats dels Projectes de restauració i regeneració de masses forestals així com els dels Plans de Conservació promoguts per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
A més, es disposen de 2 vivers auxiliars ubicats a les illes de Menorca i Eivissa.

CONSERVACIÓ:
El Banc de llavors disposa de lots de llavors de més de 150 espècies forestals autòctones de totes les illes del arxipèlag balear, que permeten futures sembres i restauracions vegetals. Se gestiona la recollida, recepció, extracció i emmagatzematge de llavors per tenir una reserva de la diversitat d'aquestes espècies forestals.

SENSIBILITZACIÓ:
La Xarxa Forestal organitza diferents activitats de sensibilització a les instal·lacions del viver i a la "Caseta del bosc", que és un espai expositiu dedicat al món forestal. A més gestiona el lliurament de planta per a programes de disseny i execució de jardins forestals en entitats públiques, centres d'ensenyament i altres entitats de caire social.

EXPERIMENTACIÓ:
Es realitzen accions de protecció forestal, silvicultura i genètica forestal. Per conèixer el comportament de les nostres espècies, s'experimenta amb els diferents mètodes de germinació i producció de planta, per aprofundir en el coneixement de la manipulació, germinació i conservació de les llavors.

CONTROL:
S'aplica i es fa el seguiment de la normativa relacionada amb el control del material forestal de reproducció (Reial Decret 289/2003, de 7 de març, sobre comercialització dels materials forestals de reproducció).

FORMACIÓ:
Es realitzen tallers d'ocupació del SOIB, pràctiques formatives d'estudiants de Formació Professional i s'organitzen reunions i cursos específics per a la gestió, el disseny i la innovació del medi rural forestal, així com altres cursos de caràcter general en matèria de medi ambient.

 

Accessos directes:

- Venda directa de planta forestal autòctona

- Sol·licitud de planta forestal autòctona per a campanyes ambientals de sensibilització, educació o formació

- Tríptic CEFOR

- Fullet de Sa Caseta des Bosc

- Fullet de Menut, el viver forestal de les Illes Balears

- POSTERS DE DIVULGACIÓ:

desc_CARTELL-XARXA-1.png

desc_CARTELL-XARXA-2.png

desc_CARTELL-XARXA-3.png

desc_BANNERS XARXA 1.jpg

desc_BANNERS XARXA 2.jpg

desc_BANNERS XARXA 3.jpg

VENDA DIRECTA DE PLANTA FORESTAL AUTÒCTONA

Venda directa de planta del viver de Menut (d'acord amb les tarifes de plantes publicada)

Els visitants del CEFOR (Centre Forestal de les Illes Balears), ubicat a la finca de Menut (Escorca), podran adquirir planta directament, previ pagament de les tarifes corresponents (horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 8 a 13 h).

ATENCIÓ: únicament es pot pagar amb targeta

- Telèfon del viver forestal de Menut: 682 148 878

- Correu electrònic: recepcioceformenut@gmail.com