Torna

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

Convocatoria ajuts 2022

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 6 de juliol de 2022 per la qual es concedeixen i deneguen ajuts per a l’alumnat del quart curs d’Educació Secundària Obligatòria i del sisè curs d’Educació Primària de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc de quatre programes d’immersió lingüística en llengües estrangeres durant l’estiu del 2022

Resolucio