Torna

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

desc_es_cofinanciado_por_la_union_europea_pos.png

Erasmus+ 2021-27

Erasmus+ és el programa de la UE per a donar suport a l'educació, la formació, la joventut i l'esport a Europa durant el període 2021-2027, i és el successor del programa Erasmus+ 2014-20.

Compta amb un pressupost estimat de 26.200 milions d'euros. Això suposa, gairebé, el doble del finançament del programa que el va precedir en el període 2014-2020.

Per al període 2021-2027, el programa posa l'accent principalment en la inclusió social, les transicions ecològica i digital, i el foment de la participació de les persones joves en la vida democràtica.

Dona suport a les prioritats i activitats establertes en l'Espai Europeu d'Educació, el Pla d'Acció d'Educació Digital i l'Agenda de Capacitats Europea. El programa també dona suport al pilar europeu de drets socials, aplica l'Estratègia de la UE per a la Joventut 2019-2027i desenvolupa la dimensió europea de l'esport.

Erasmus+ ofereix oportunitats de mobilitat i cooperació en educació superior,formació professional, educació escolar (inclosa l'atenció i educació de la primera infància), educació de persones adultes, joventut i esport.

La Guia del programa Erasmus+ conté informació detallada sobre aquestes oportunitats i els criteris per a poder optar a elles.

A Espanya existeixen dues institucions designades com a agències nacionals per a la gestió coordinada del programa Erasmus+: el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), per a l'àmbit de l'educació i la formació; i l'Agència Nacional Espanyola (ANE), integrada a l'Institut de la Joventut (INJUVE), per a l'àmbit joventut. Les accions d'Erasmus+ Esports estan gestionades directament per la Comissió Europea a través de la seva Agència Executiva en l'àmbit Educatiu, Audiovisual i Cultural (EACEA).