Torna

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

Erasmus+

Erasmus+ és el programa de l'UE per donar suport a l'educació, la formació, la joventut i l'esport a Europa durant el període 2014-2020.

Dins de l'ambit de l'educació i la formació, Erasmus+ executa les següents Accions:

  • Acció Clau 1 (KA1): mobilitat de les persones per motius d'aprenentatge.
  • Acció Clau 2 (KA2): cooperació per a la innovació i la transferència de bones pràctiques.
  • Acció Clau 3 (KA3): suport a la reforma de polítiques.

D'altra banda, l'àmbit de l'educació i la formació del programa Erasmus + s'estructura en quatre sectors, cadascú dels quals abasta diferents ensenyaments:

  • Educació Escolar: Educació Infantil, Educació Primària, ESO, Batxillerat.
  • Formació Professional: FP Bàsica, CFGM d'FP, Certificats de Professionalitat, CFGM d'Ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, Ensenyaments Esportius de Grau Mitjà, i Ensenyaments Artístics Professionals de Música i Dansa.
  • Educació Superior: CFGS d'FP, CFGS d'Ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, Ensenyaments Esportius de Grau Superior, Ensenyaments Artístics Superiors, i Ensenyaments Universitaris
  • Educació per a Adults: Educació per a Adults, Escoles Oficials d'Idiomes

A Espanya són dos les institucions designades com a agències nacionals per a la gestió coordinada del programa Erasmus+: el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), per a l'àmbit de l'educació i la formació; i l'Agència Nacional Espanyola (ANE), integrada a l'Institut de la Joventut (INJUVE), per a l'àmbit joventut. Les accions d'Erasmus+ Esports estan gestionades directament per la Comissió Europea a través de la seva Agència Executiva en l'àmbit Educatiu, Audiovisual i Cultural (EACEA).

LOGO COFINANCIADO ERASMUS.pngProjectes Erasmus+ de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca

La Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, mitjançant el Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals, gestiona els següents projectes Erasmus+ de consorci, en els quals participen centres educatius públics i concertats de les Illes Balears:

Sector Erasmus+ Formació Professional

Projecte Conveni Cursos escolars Pressupost
EuroFP Balears V 2019-1-ES01-KA102-063739

2019/20 a 2021/22

1.153.946,00 €
EuroFP Balears IV 2018-1-ES01-KA102-049410 2018/19 a 2020/21 648.037,00 €
EuroFP Balears III 2017-1-ES01-KA102-037681 2017/18 i 2018/19 228.982,00 €
EuroFP Balears II 2016-1-ES01-KA102-024450 2016/17 i 2017/18 194.616,00 €
EuroFP Balears 2015-1-ES01-KA102-014810 2015/16 i 2016/17 222.825,00 €

Sector Erasmus+ Educació Escolar

  • "Sharing is caring: new methods, better integration": cursos 2018/19 a 2020/21