Conveni entre la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears i el Goethe Institut de Barcelona

 

El dia 7 de gener de 2019 es va signar un conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears i el Goethe Institut de Barcelona per tal d’impulsar i fomentar l’aprenentatge i l’ensenyament de l’alemany amb actuacions de dinamització i foment de la llengua i cultura alemanyes adreçades al professorat que imparteix l’assignatura d’alemany com a llengua estrangera, que consisteixen en l’organització i impartició de cursos de formació en llengua i metodologia, així com actuacions adreçades a l’alumnat dels centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears mitjançant la implantació de convocatòries per tal d’obtenir els certificats oficials del Goethe Institut Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch i Goethe-Zertifikat B1J: Deutsch für Jugendliche.